Jesteś tutaj

Regulamin

Regulamin

         Warunkiem korzystania z Usługi jest rejestracja Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu na zasadach określonych poniżej.
2. Użytkownik oświadcza, że:
a. ma świadomość, że świadczenie Usługi wiąże się z podaniem przez Użytkownika danych (w przypadku Kont o podwyższonej funkcjonalności także danych osobowych), które vigo-mielec.j.pl będzie przetwarzać na warunkach Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Użytkownik wypełniając formularz oświadcza, że:
a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
4. vigo-mielec.j.pl na mocy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną może przetwarzać dane osobowe podane w ramach procedury rejestracji w celach administracyjnych, statystycznych w związku z świadczeniem Usługi.
5. Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej, przez przesłanie specjalnego formularza na piśmie do Biura Obsługi Klienta, przy czym zgłoszenie żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia będzie równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy na warunkach ust.2 rozdziału III Regulaminu.
6. Użytkownik może na bieżąco dokonywać aktualizacji bądź zmiany podanych w formularzu danych, przy pomocy zakładki "ustawienia"/„dane użytkownika”.
7. Użytkownik samodzielnie decyduje o podaniu danych identyfikacyjnych oraz innych sposobach przywrócenia hasła. vigo-mielec.j.pl nie odpowiada za brak możliwości weryfikacji uprawnień Użytkownika do Konta w przypadku, gdy żaden z wybranych przez Użytkownika sposobów przywrócenia hasła lub udzielenia dostępu do Konta nie działa.
8. Użytkownik samodzielnie zapewnia sprzęt, system i oprogramowanie oraz ponosi związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania z Internetu i korzystania z Usługi.
9. Osoba dokonująca rejestracji oświadcza, iż nazwa jej Konta nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału vigo-mielec.j.pl

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer